Pas encore inscrit ? Creez un Overblog!

Créer mon blog

#nzilapawol

#nzilapawol

Tags associés : creole, litterature, martinique, poesie

Ses blogs

Nzilapawol.com

Nzilapawol.com

poésie-pawol- Martinique-lanmou
#nzilapawol #nzilapawol
Articles : 49
Depuis : 18/12/2017

Articles à découvrir

AM

AM

Frékans tjè , mizik lanmou . lè ou Kapté y ou pé ka sispann vibré épi y . Dan driv lavi a , sé pa ti moun ou ka jwenn. An patjé ka matjéy , mé ni yonn ka mété w bien. Yonn tala, pa oblijé èt owa w adan lavi a ou ka viv la a. Mé si janmen i kwézé chimen , ou andwa sonjé sa. Alè tala ou kay ni an chwa pou fè, sé swa kité y pas
mwen pa ka dansé salsa ...

mwen pa ka dansé salsa ...

Avan match la oswè a, lespwi mwen mennen mwen adan an katjil lasous diri san tryé . Mwen pa pli sav si fok mwen ri , oben si fok mwen Pléré. Man sonjé ki matnik sé pa selman an nasion konpa , mé sé osi an nasion salsa. Péyi-a pa ta nou , é sé pa lé zot nou konet bien souvan plis ki ta nou a, lè nou ka dansé. Alos adan football la; mwe
Nou tut la ni an pépasité

Nou tut la ni an pépasité

PEPASITE Lè ou bien gadé nou tout la ni an pépasité , mé bien souvan sé ta lot la nou paka sipoté wè an dé zyé nou. Ni pépasité ki ou ka wè la menm , ni dot ki séré . Ni ka menyen w an tou sans , mé yo pyes pa ka fenmen lapot konsésans la. Pépasité sa paka ba mun dwa mantjé w respé. Si la vi permet ou egzisté , sé ki an koté
 Mawonnaj

Mawonnaj

Dépi tjèk tan mwen té ka observizé sa ki té ka pasé anlè bitasion an , bondyé pa té kontan mannyè sé konpè lapen an té ka jéré gran moso tè a . I té ka wè anlo lajan dépansé san i trapé rézilta. I té désidé ladjé anlè chenn la, mé pésonn pa té ka noz fè ak davwè yo té anba joug la é yo té pran sa kon an vyé vis ,
Fon Layonn ( mèsi pèp mwen)

Fon Layonn ( mèsi pèp mwen)

Fon layonn sa bel lè nou ka fè yonn . Yonn pou doubout douvan lenjistis. Yonn pou fè yo respekté lanati Yonn menm si nou pa dako anlè tout bagay. Yonn pou nou kité an moso pa an zin pa sé ti-manmay la. Yonn pou an drapo wouj vèw nwè , yonn pou an péyi. Yonn pou an nasyon.. Nou doubout douvan sé gwo dog yo a , nou pa pè é yo sa. Pas men

Jou a nou kay lévé

Jou a nou kay lévé Jou tala sé pa nenpot ki jou . Sé an jou konsians , Jou a nou kay rivé pété tout chenn sistem yo a. Jou a oti nou kay fè yo admet ki tout nonm sé nonm. Dépi siek méchansté yo ka mofrazé san jen bout. Yo za pran tout mé yo lé trapé menm ayen an nou pa ni ya. Jou nou kay lévé , jou nou kay konpwann ki konba a sé
Madanm Sispann manjé grenn papay

Madanm Sispann manjé grenn papay

Lè ou ka tann moun di ki nou soti dan filiasion koté tjuis bitasion an , sé pa jé sé an bagay séryé. Sé pa ti tras sa kité dan fondok mounité nou. Chak jou nou pé fè an pa pou nou soti an sa san nou sav . Ki jou nou kay sispann di ki nou sé pitit esklav? Nou soti nan sous sivilizasion , adan an tan oti yo pa té ka konté tan an menm j

Mouvement Ifantjouyis Matinitjé

Mouvman I-Fantjouyis Matinitjé !!! Dan Lespwi Mao Yo maré dépi lanné, paré pou raché tout tèt ka dépasé , tout moun ki pa dako épi yo sé lenmi. Mé sé yo ki lenmi pèp la. Ni an tan yo té kolé épi djoubatè , poté konésans , aprann moun li anlè bitasion. Mé pli tan té ka pasé , pli yo té ka rantré an larel kapitalis la , épi

quand muselé quand muse pas là

Plus un poème , plus un mot depuis . Comme vous me l'avez demandé je me suis tu. J'ai attendu stylo à la main , que les mots me viennent aujourd'hui encore j'attends votre retour inattendu. J'ai voulu jouer au pendu ,marcher nu en pleine ville. Marquer votre prénom à l'encre indélébile sur les murs de notre école .Perdre la tête et sortir

poézi tjè koko

Dé mo kon laklé ka ouvè lapot tjèw . Tjè w ka bat i ka jwé an mizik ka fè moun dansé kolé séré. Mi ou tou pré lapo w kont lapo mwen ka palé an langaj .