Pas encore inscrit ? Creez un Overblog!

Créer mon blog

baansunkoo

Ses blogs

organic สวนเกษตรอินทรีย์บ้านสันคู นครสวรรค์
Articles : 38
Depuis : 10/11/2015
Categorie : Environnement & Bio

Articles à découvrir

  จากระบบน้ำหยด...ถึง ระบบน้ำพุ่ง

จากระบบน้ำหยด...ถึง ระบบน้ำพุ่ง

ระบบน้ำพุ่ง ระบบน้ำหยด การติดตั้งระบบน้ำพุ่ง เทปน้ำพุ่ง การให้น้ำพืชที่มีประสิทธิภาพ ระบบน้ำพุ่งดีกว่าระบบน้ำหยด ทดลองวา
ผักไชยา ... ผักพื้นบ้านมากคุณค่า ที่น่าปลูก (จริง..จริง )

ผักไชยา ... ผักพื้นบ้านมากคุณค่า ที่น่าปลูก (จริง..จริง )

" ต้นไชยา " หรือบางคนเรียก ต้นชายา ,ต้นมะละกอกินใบ ,ต้นคะน้าเม็กซิกัน เรียกอย่างไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นต้นนี้ก็แล้วกัน หลายคนอาจ
ผักหวานป่าเพาะเมล็ด กับถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ผักหวานป่าเพาะเมล็ด กับถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ผักหวานป่าเพาะเมล็ด กับถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ,การเพาะเมล็ดผักหวานป่า ,จำหน่าย ขาย ผักหวานป่าเพาะเมล็ด ราคาถูก ผักห