Pas encore inscrit ? Creez un Overblog!

Créer mon blog

Tó mò

Tó mò

Curieux chercheur!!! Đúng là kì dị!Không chuyên ngành mà xen vào, còn đề ra qui tắc này,lệ luật nọ thì tránh sao khỏi khốn khó?

Ses blogs

  le blog chuviettiengviet

le blog chuviettiengviet

Rénovation de l'écriture viêtnamienne - Essai! Thống nhất vơi bỏ dấu giọng Thống nhất cách nói đọc viết dùng Thống nhất dấu chữ vần từ,qui tắc và lệ luật trong việc chuyển tự để mượn nhập tiếng nước ngoài
Tó mò Tó mò
Articles : 11
Depuis : 17/04/2006
Categorie : Mode, Art & Design

Articles à découvrir

Thống nhất chữ viết tiếng việt : Đại cương

THỐNG NHẤT CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT Đại cương Bùi Ngọc Sánh (020908) Kính mời quí bạn đọc và ghi cho í kiến bằng cách ấn chuột trên 'commentaires' Chữ viết là một công cụ sắc bén toàn năng; có lửa, có trống đồng mà không có chữ, chưa chắc gì nhân dân ta tiến tới mức độ

Thống nhất nói đọc viết dùng

THỐNG NHẤT CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT Thống nhất nói đọc viết dùng Bùi Ngọc Sánh (150209) Bấy lâu, mỗi lần nói tới chữ viết, lúc nào, dù không chuyên môn, cũng có người cho rằng chữ quốc ngữ chưa thật giản tiện và còn lắm chỗ thiếu hợp lí. Cải lương tu chính là cần, là

Chữ viết tiếng việt: VẦN TỪ VIỆT

CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT VẦN TỪ VIỆT Bùi Ngọc Sánh 091009 T ạm thời mượn dấu, chữ, qui tắc, qui luật nầy làm mẫu để trình bày vần từ việt và fần dự án còn lại. 1 – Q ui tắc thông nhất nơi bỏ dấu giọng - Nguyên lí : Một giọng một âm, âm giọng nge đâu, dấu giọng tri

Thống nhất chữ viết tiếng việt: Thăm dò dư luận

_CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT THỐNG NHẤT CHỮ VIẾT THĂM DÒ DƯ LUẬN Bùi Ngọc Sánh 190809 (có sửa chữa) Đất nước đã là một, không bị sáp nhập, Dân tộc đã là một, không bị đồng hoá, Đã ngửng mặt cao đầu, không còn là vô danh tiểu tốt, Đã hội nhập không gian quốc tế, thiế

Chữ viết tiếng việt: CHỮ VIỆT XUÂN CANH DẦN - 2010

CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT CHỮ VIỆT XUÂN 2010 ! CHÚC MỪNG NĂM MỚI Mừng Xuân Canh Dần – 2010 ! Mừng Người người Mạnh khoẻ, An vui, Thành đạt ! Mừng Ngàn năm Thăng Long ! Mừng Ngàn năm Chữ nôm ! Mong chữ việt ra đời đúng lúc (10-10-10) để hai từ ‘quốc ngữ’ vu vơ, vô í nhị khô

CVTV-Hợp tác thống nhất nơi bỏ dấu giọng

CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT HỢP TÁC THỐNG NHẤT NƠI BỎ DẤU GIỌNG Bùi Ngọc Sánh 19052011 D ân tộc Việt nam đã hoàn toàn giải fóng từ ngày 30-04-1975, Nhục nô lệ đã rửa, Độc lập Tự do Thống nhất Hoà bình đã vững, Kinh luân đã nắm chặt trong tay, Thao lược luôn chực sẵn chống

Chữ viết tiếng việt: Chữ việt

CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT CHỮ VIỆT Bùi Ngọc Sánh 020909(có sửa chữa) Chữ viết là một công cụ sắc bén toàn năng. Có lửa, có trống đồng mà không có chữ, chưa chắc gì nhân dân ta tiến tới mức độ văn hoá văn minh ngày nay. Tiếng nói, chữ viết là của cải, là vốn quí vô cùng

Thống nhất nơi bỏ dấu giọng

Thống nhất nơi bỏ dấu giọng Bùi Ngọc Sánh 15022009 X ưa nay có định rằng dấu giọng (hay dấu từ) triệt để fải bỏ trên/dưới một nguyên âm (nâ) nhấn giọng của từ nhưng không đâu định rõ là nâ nào khi từ có hơn một nâ. Chính vì thiếu lệ luật và qui tắc cho nên đến

Thống nhất chữ viết tiếng việt: Thư ngỏ

THỐNG NHẤT CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT THƯ NGỎ: Chữ việt bao giờ mới tới ? Bùi Ngọc Sánh (14072009) Bốn ngàn năm văn hiến, hai lần mất nước, lầm than, tủi nhục ; hai lần đại thắng, lừng vang hiển hách, ngửng mặt cao đầu ; bốn lần đổi thay chữ viết, hán, nho, nôm, quốc ngữ,

Thống nhất chữ viết tiếng việt: Điều trần

THỐNG NHẤT CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT Điều trần Bùi Ngọc Sánh 26012009 ‘Thống nhất chữ viết tiếng việt’(TNCVTV) (1) có lên mạng Internet và có gửi đến hơn 300 bạn đọc từ cuối năm qua và đến nay có được 6 bạn trả lời : 1 góp í, 1 nhận cổ động, 3 có nhận thư và 1 cho bi