En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services ainsi que l’affichage de publicités pertinentes. En savoir plus et agir sur les cookies

Pas encore inscrit ? Creez un Overblog!

Créer mon blog

Vladimir Bulat

Ses blogs

  le blog ochiuldeveghe

le blog ochiuldeveghe

ochiuldeveghe.over-blog.com
Vladimir Bulat Vladimir Bulat
Articles : 1168
Depuis : 23/05/2006
Categorie : Mode, Art & Design

Articles à découvrir

Oamenii nu sunt abstracțiuni...

Oamenii nu sunt abstracțiuni...

Lucian Grigorescu, Tineri muncitori vizitînd muzeul partidului, 1960. Pictorul Lucian Grigorescu (1884-1965) avea în 1960, cînd a pictat tabloul Tineri muncitori vizitînd muzeul partidului, vîrsta de 66 de ani. O maturitate la care, pe vremuri, dar și în comunism, trebuia să-ți faci bilanțurile, să tragi concluziile unei vieți și a exp
De la Dunăre pînă la arhondaricele athonite

De la Dunăre pînă la arhondaricele athonite

S crierea mustoasă și stufoasă a lui Patrick Leigh Fermor, care face plămada volumului Drum întrerupt (ed. „Humanitas”, 2016), este un bun prilej de meditație despre cum consemnează istoria deambularea unui tînăr călător, scrisă de el însuși după o vreme îndelungată de la momentul consumării evenimentelor, despre care narează
Moisi îndulcind apele Merei

Moisi îndulcind apele Merei

d upă înjumătățirea postului, marcată de sărbătoarea Sfintei CRUCI, se revine la rugăciunile cuprinse în „canonul cel mare”, închipuit în cuvinte de către Sfîntul Andrei Criteanu, iar ilustrarea cea mai bună, vizual, este cea pe care o reprezintă Moisi, cel care „a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care M
Dream factory communism

Dream factory communism

Tiberiu Krausz, „13 decembrie 1918”, 1960. În toamna tîrzie a lui 2003 se deschidea, la Frankurt pe Main, expoziția cu titlul de mai sus: „Dream factory communism: The Visual Culture of the Stalin Era ” / „Traumfabrik Kommunismus: Die visuelle Kultur der Stalinzeit” , curatoriată de cel mai influent specialist al artei din era „re
Un excurs sculptural-ceramistic

Un excurs sculptural-ceramistic

foto copertă @ vl. b. 2017 În îndepărtatul an 1979, apărea la Moscova albumul Arta decorativ-aplicată în RSS Moldovenească, semnată de istoricul de artă Matuș Livșiț (1920-2008). Din cîte-mi pot da seama acum, era cea mai completă și amplă panoramare a fenomenului de artă decorativ-aplicată din spațiul de la est de Prut, astfel
Cărțíle anului 2016

Cărțíle anului 2016

Formidabilul volum, „ Camera de povestit ” (O istorie despre iubire, trădare, răzbunare și cea mai formidabilă bucată de brânză din lume) , semnată de Michael Paterniti, și apărută recent în minunata Colecție Narator, a editurii Publica, este o incursiune în interiorul culturii gurmande, a rafinării ideii de mîncare, în contras
Yakov Kagan-Shabshai și cartea despre istoria lui

Yakov Kagan-Shabshai și cartea despre istoria lui

În toamna tîrzie a lui 2015, istoricul de artă rus, Yakov Bruk / яков владимирович брук, vizita ierusalimul pentru a prezenta cartea sa despre unul dintre primii colecționari de artă din U.R.S.S., Yakov Kagan-Shabshai (1877-1939). Acolo se întîlnește cu sculptorița Miriam Gamburd , iar aceasta îi arată albumul editat
Claudia Andujar: Morgen darf nicht gestern sein / Mâine nu poate fi ieri

Claudia Andujar: Morgen darf nicht gestern sein / Mâine nu poate fi ieri

Poate că numele Claudiei Andujar (n. 1931) este mai puțin cunoscut în spațiul cultural european, dar în lumea Americii Latine aceasta este o personalitate artistică de prim rang. Galeria care-i poartă numele, are o expoziție permanentă cu cele mai importante serii de fotografii din vasta sa operă, care se întinde pe mai multe decenii. N
similaritate sau ideile plutesc în aer

similaritate sau ideile plutesc în aer

În toamna lui 2013 se stingea la Barcelona una dintre pictoriţele care şi'au marcat epoca încă de la vîrsta juneţii, şi care şi'a trăit lunga sa viaţă într'un soi de anonimat. Ángeles Santos Torroella, căci despre ea este vorba, s'a născut în 7 noiembrie 1911, la Portbou, mica localitate catalană, de la graniţa cu Franţa, unde
Paradis, Rai, Edem, Grădină

Paradis, Rai, Edem, Grădină

„Domnul Dumnezeu l-a luat pe omul pe care îl plăsmuise și l-a așezat în grădină, ca să o lucreze și să o păzească” (Geneza, 2, 15) - Septuaginta, ed. Polirom 2004, vol. 1, pag. 58. Este clar și limpede că această grădină, devenită în hermeneutica exegeților, a desfătării, era pusă dintru început în paza omului, urmînd